Material

Östra Rölanda

Eds Fiberförening

Första grävmaskinen drar ett spår med tjälkroken. Stenar som är i vägen tas upp eller kringås.

Andra grävmaskinen plöjer ner slangar för fiberkabel normalt på djup 60-70, max 90 cm.

Upp till fyra trummor kan monteras på rullstället.