Arkiv

Östra Rölanda

Eds Fiberförening

ARKIV

2012

13/3 De flesta mark- och anslutningsavtal har vi fått in men några saknas.

23/2 Länk till Bredbandskollen>>

22/2 Markupplåtelseavtal och Anslutningsavtal har gått ut till alla medlemmar.

2/2 Möte för områdesansvariga

30/1 ¨Nu ska det bli bredband¨. Artikel från Dalslänningen>>

14/1Telia klippte av ledningen för oss.Artikel från Värmlands Folkblad>>

2011

10/12 Föreningens hemsida läggs ut.

27/11 Extra årsmöte i Rölanda församlingshem. Många medlemmar mötte upp och styrelse valdes.

Östra Rölanda Eds Fiberförening, Rot 130, 668 93 ED

tfn 0534-220 02, bg 751-8798

15/8 Ansökan om projektstöd registrerad hos länsstyrelsen.

31/3 Föreningen bildad och interimstyrelse utsedd.

8/2 I dag har vi fått muntligt förhandsbesked från Länsstyrelsen att vår förening får sökt bidrag under våren. Vi måste dock komma in med budget och en hel del kompletteringar till ansökningen som inte var kända vid ansökningstillfället. Vi jobbar vidare med målsättningen att vi är uppkopplade före årets slut.

8/9 Informationsmöte på Bölevallen. ByNets Marcus Ternstedt informerade om fibernätet. Från interimstyrelsen berättade Ulf Karlsson om det fortsatta arbetet.