Styrelse

Östra Rölanda

Eds Fiberförening

STYRELSE 2019

Ordförande

Ulf Karlsson

0534-220 02

ulf@oref.se

Kassör

Annika Karlsson

0534-220 88

annika@oref.se

Ledamot

Berit Martinsson

 

Ledamot

Torgny Magnusson

0530-910 66

torgny@oref.se

Ledamot

Peter Johansson

070-53 76 706

peter@oref.se

Suppleant

Jim Mattsson

0534-614 26

 

Suppleant

Susanne Bengtsson

070-99 63 638

 

VALBEREDNING

Kent Karlsson        

 

0534-220 67               

Jack Nyqvist

 

0534-100 47

WEBMASTER

Berit Martinsson                           

073-80 58 610

webmaster@oref.se                                

PROTOKOLL